صندلی رها

 

صندلی اداری جزی تاثیر گذار برای کارایی کاربر در محیط اداری می باشد. این  صندلی اداری به عنوان صندلی کنفرانس و صندلی کارشناسی و صندلی مدیریتی  , با طراحی ارگونومیکش , انتخابی مناسب برای محیطی زیبا و کارا می باشد

محصولات مرتبط